•  Cara-cara

   1. Isi ruang yang disediakan.

   2. Pastikan anda mengetahui nombor anggota anda.
       (Nombor anggota mesti mempunyai 5 angka. Letakkan 0 didepan nombor anda sekiranya nombor anda mempunyai      kurang dari 5 angka cth (03258 @ 00875). Untuk anggota baru yang nombor anggotanya mempunyai 5 angka, 0 tidak      perlu diletakkan cth (10751).

   3. Pastikan anda mempunyai Email.
       (Sila pastikan anda mengisi email dengan betul. Permohonan akan ditolak sekiranya alamat email yang diberikan salah)

   4. Hantar maklumat ini dengan menekan butang HANTAR.

   Kami akan memproses permintaan anda dan jika berjaya kata laluan akan dihantar melalui
   Email yang diberi.

   Terima kasih diatas kerjasama anda.

    Maklumat Yang Diperlukan
    No Anggota
    No Pekerja
    Nama
    Email
    No K/P Baru
    No Tel.
    No Tel. Bimbit